Δακτυλογράφηση – Data entry – Επίσημες Μεταφράσεις

Εργασίες Πληκτρολόγησης - Data entry - Μεταφράσεις

Το brand MRS. VIRTUAL είναι συνώνυμο με την φράση «Εισαγωγή δεδομένων (Data Entry)»

Πρόκειται για μια ακόμα υπηρεσία την οποία προσφέρουμε για πάνω από 5 έτη σε πολλαπλούς τομείς επιχειρήσεων.

Καλύπτουμε οποιασδήποτε μορφής εργασία πληκτρολόγησης ή εισαγωγής δεδομένων με 100% ακρίβεια και γρηγοράδα.

Επιπλέον, έχω εντάξει στην ομάδα μου πιστοποιημένους μεταφραστές – δικηγόρους οι οποίοι αναλαμβάνουν επίσημες μεταφράσεις των πτυχίων που χρήζουν αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Τι προσφέρω;

  • PDF σε Word, PPT, EXCEL, HTML, XML
  • JPEG σε Word, PPT, EXCEL, HTML, XML
  • Word σε PDF ή οποιοδήποτε τύπο αρχείου
  • Scraping/Mining
  • Συλλογή δεδομένων
  • Μεταφορά χειρόγραφου περιεχομένου στην απαιτούμενη ηλεκτρονική μορφή
  • Επαλήθευση ακεραιότητας του περιεχομένου συγκρίνοντάς το με έγγραφα προέλευσης
  • Υπηρεσίες Μεταφράσεων από πιστοποιημένους μεταφραστές – δικηγόρους

Οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε, μπορούμε να το δούμε ακόμα πιο συγκεκριμένα.

Εάν αναζητάτε έναν ανεξάρτητο συνεργάτη για εξ’αποστάσεως υποστήριξη με τα εξής χαρακτηριστικά:

✔ Αποτελεσματικότητα σε πολλαπλές εργασίες

✔ Πιστοποίηση σε αυτόν τον τομέα

✔ Μεγάλη εμπειρία

✔ Ταχύτητα πληκτρολόγησης 60 WPM

✔ Ικανότητα Multitasking

✔ Πιστοποιημένους μεταφραστές – δικηγόρους για την αναγνώριση των πτυχίων σας

 

Τότε, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μου!