“Η Ιωάννα με κέρδισε με την θετικότητα και την κατανόηση των ιδεών μου. Αν και είμαστε στο ξεκίνημα της συνεργασίας μας καταφέραμε ήδη να βρούμε τα προβλήματα της ομάδας και της επιχείρησης που ξεκινάω. Επίσης με βοήθησε με το ημερολόγιο μου.”